Uslovi korišćenja

Pristupanjem sajtu prihvatate dole navedene uslove

Vaš pristup i korišćenje sajta www.timsistemnis.rs (u daljem tekstu „sajt“) podleže sledećim uslovima korišćenja kao i svim važećim zakonima. Ako se sa njima ne slažete ili ih ne prihvatate u potpunosti, molimo Vas da napustite sajt.

Sadržaj sajta

Sajt i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su kompanije Rea (u daljem tekstu „Kompanija“) ili kompanija sa kojima je ona povezana, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena.

Upotreba sajta

Rea dozvoljava korišćenje sajta na sledeći način:

* Prilikom korišćenja sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima. Sadržaj sajta se ne sme distribuirati, modifikovati, prikazivati-reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti kompanije Rea
* Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povređuju prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, prost, ili na bilo koji način podstiče na krivično delo, protivzakonito delovanje ili ono koje poziva na građansku odgovornost. Kompanija zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.
* Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.
* Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.
* Zabranjeno je svako korišćenja sajta radi prodaje proizvoda ili preporučivanja usluga korisnika ili trećih lica.
* Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

Dostavljeni sadržaj

Za sve sadržaje koje dostavite saglasni ste da

* Rea ima pravo da (ali ne i obavezu) proceni sadržaj pre nego što ga postavi na sajt.
* Može učiniti sve ili nešto od navedenog:
- da nadgleda dostavljene sadržaje;
- da dozvoli, izmeni ili odbije da ih postavi;
- da nadgleda, filtrira i briše dostaljene poruke (blokira ili izmeni štetne ili neprikladne sadržaje);
- učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećem licu radi održavanja sajta, zaštite Kompanije ili usklađivanja sa pravnim normama;


Kompanija Rea kao i kompanije sa kojima je povezana nemaju kontrolu nad niti će biti odgovorne za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećeg lica.

Ukoliko odlučite da bilo koje podatke objavite postavljanjem na naš sajt, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.

Registracija, korisničko ime i lozinka

Određeni delovi sajta zahtevaju registraciju korisnika kako biste im pristupili. Kompanija zadržava pravo da u nekim slučajevima, kao što su lažno predstavljanje, uvredljivo ponašanje i slično (što ne mora obrazložiti), odbije Vašu registraciju i tako Vam onemogući pristup sajtu. Korisničko ime i lozinka su lično Vaši, i ne treba ih prenositi trećem licu, jer ste Vi odgovorni za sve interakcije koje se pod njima odvijaju. U slučaju neovlašćene upotrebe korisničkog imena i lozinke, dužni ste da obavestite Kompaniju. Za bilo kakvu štetu prouzrokovanu Vašim propustom da postupate po navedenim pravilima ne snosimo odgovornost.

Privatnost

Svi Vaši lični podaci (ime, prezime, adresa, br. telefona, e-mail adresa) Rea će upotrebiti u skladu sa zaštitom ličnih podataka. Za sve ostale sadržaje koje objavite preko sajta u vidu predloga, komentara i sl. smatraće se da nisu poverljivi i neće podleći zaštiti. Vaša je odgovornost za tačnost objavljenih podataka, a ukoliko su informacije koje pružate netačne, neprecizne ili nepotpune, prihvatate da Vas udaljimo sa sajta.

Odgovornost i garancije

Rea neće snositi odgovornost za sadržaj niti garantuje da sadržaj objavljen od strane korisnika neće povređivati prava drugih, neće biti uvredljiv ili uznemiravajući, vulgaran, pornografski, odnosno da neće povređivati čast ili da neće podsticati na bilo koje protivzakonito ponašanje, krivično delo, ili predstavljati povod za pozivanje na građansku odgovornost.

Linkovi sajtova trećih lica

Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika, i Rea ne kontroliše, niti je odgovoran za njihov izložen sadržaj i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:

  - Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj;
  - Nisu bezbedni, sadrže viruse iili druge štetne materijale;
  - Sadrže klevete, vređaju;
  - Povređuju pravo intelektualne svojine.

Rea Kontakt

Adrese

Maloprodaja: 7. juli 39
Veleprodaja: Matejevački put 9/L2
Niš, Srbija 18000
Telefon: (+381 18) 571-014

Primena naših alata

Prijavite se na našu mailing listu i primajte obaveštenja u vaš inbox


Name:

Email: